Kirikute öö Pärnus

Kirikute öö on hea võimalus erinevate Pärnu kirikute ja kogudustega tutvumiseks. Kirikute uksed on avatud ja külastajad oodatud!

Night in Churches is a good opportunity get familiar with churches and congregations in Pärnu. The doors of churches are opened for visitors. Programs are provided in diferents times. See www.kirikuteoo.ee.Kirikute öö on hea võimalus erinevate Pärnu kirikute ja kogudustega tutvumiseks. Kirikute uksed on avatud ja külastajad oodatud! Pakutakse ka erinevat huvitegevust. Vaata www.kirikuteoo.ee.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use