Kestliku arengu nädal

Non-profit organisation Mondo celebrates the sustainable development week with the world.

Non-profit organisation Mondo celebrates the sustainable development week with the world by creating a FB campaign and holds an educational seminar to talk about the ways sustainable development is included in to school curriculums in different schools.MTÜ Mondo koos maailmaga tähistab kestliku arengu nädalat ja teeb selle puhul Facebooki kampaania ning korraldab haridusseminari, kus räägitakse sellest, kuidas säästliku arengu teemasid saab kaasta kooliprogrammidesse.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use