Kestävä Suomi 2050 – Yritykset tulevaisuuden rakentajina

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus tapana edistää yrityksille tärkeitä teemoja.

In the seminar you will hear how businesses can contribute to the Society’s Commitment to Sustainable Development and hear case examples how   Finnish companies have already implemented their commitments. Tilausta vastuullisille teoille ja toimille on nyt enemmän kuin koskaan. Viime vuonna hyväksyttiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja sovittiin yhteisistä ilmastotavoitteista. Suomessa taas kamppaillaan kasvavan työttömyyden sekä hidastuneen talouskasvun kanssa. Onko yrityksillä konkreettisia keinoja sitoutua tulevaisuuden Suomen ja maailman rakentamiseen raporttien ja strategioiden rinnalla? FIBSin ja kestävän kehityksen toimikunnan järjestämässä iltapäiväseminaarissa tarkastellaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tapana edistää yrityksille tärkeitä teemoja. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use