Kestävä ja tasa-arvoinen talous – onko EU:sta tiennäyttäjäksi?

Millainen olisi tasa-arvoinen maailmantalous? Mitä feministinen taloustiede ja -politiikka voi tuoda kestävän kehityksen toimeenpanoon? Tervetuloa Kehyksen avoimeen keskustelutilaisuuteen!

What would an equal world economy look like? What can feminist economics and politics bring into the implementation of sustainable development? What is the relationship between EU’s economic and trade policies and SDG’s, such as gender equality?
Welcome to Kehys’ discussion on these issues! We will hear introductions to the themes by Tytti Tuppurainen, a member of the Parliament of Finland and the Social Democratic Party, Marjaana Jauhola, a docent at the University of Helsinki and Katju Aro, the leader of the Feminist Party of Finland. After the introductions we will discuss and debate together what a socially sustainable and equal economy and politics supporting it would be like.
The event is unfortunately held only in Finnish.
Please register via this form May 30th the latest.


Millainen olisi tasa-arvoinen maailmantalous? Mitä feministinen taloustiede ja -politiikka voi tuoda kestävän kehityksen toimeenpanoon? Mikä on EU:n talous- ja kauppapolitiikan suhde kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen?
Tervetuloa Kehyksen avoimeen keskustelutilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan EU:n talous- ja kauppapolitiikasta sekä sen mahdollisuuksista auttaa eriarvoisuuden poistamisessa! Tarkoituksena on nostaa esiin uusia ja rohkeitakin ajatuksia tasa-arvoisemmasta maailmantaloudesta ja siitä, kuinka EU voisi sitä edistää.
Tilaisuudessa kuulemme alustukset SDP:n kansanedustajalta ja suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtajalta Tytti Tuppuraiselta, Helsingin yliopiston dosentilta Marjaana Jauholalta sekä Feministisen puoleen puheenjohtajalta Katju Arolta. Lopuksi pohdimme yhdessä, millaista olisi sosiaalisesti kestävä ja tasa-arvoinen talous sekä sitä tukeva politiikka.
Ilmoittautumiset tällä lomakkeella viimeistään tiistaina 30.5.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use