Kesta.me Information Seminar

Kesta.me platform will host its first information seminar on the 22th of September

Kesta.me is a platform where each of us can act individually or collectively to make Estonia last and be an even better place for both current and future generations.

The platform will gather tips and suggestions for everyone from entrepreneurs to government agencies. Kestame’s vision is to create a sustainable and good living environment through co-creation. 

The seminar will be informing participants on the developments of the platform, PSLifestyle project and encourage everyone to contribute to the platform. 

The event wil be held in Tallinn, Telia building, as well in Zoom. Kestame on platvorm, kus saab  igaüks meist individuaalselt või kollektiivselt tegutseda selleks, et Eesti jääks kestma ja oleks veel parem koht nii praegustele kui tulevastele põlvkondadele. 


Lehekülg koondab endas nõuandeid ja nippe, mis on mõeldud alates ettevõtjatest kuni valitsusasutusteni välja. Kestame visiooniks on koosloomes luua kestlik ja hea elukeskkond.


Kestame seminaril:


- kuuled kesta.me veebilehe olukorrast ja möödunud arendusperioodist, sh. mida tegid Tallinna Ülikooli tudengid kevadsemestril

- saad teada PSLifestyle projektist (https://pslifestyle.eu/ee)

- saad rääkida kaasa, kuidas kesta.me visiooni ellu viia või veebiportaali ise panustada


Kohtumine toimub Zoomi vahendusel ja ka füüsiliselt Tallinnas Telia majas.

Osalemiseks on vaja registreerida järgmisel lingil:

https://forms.gle/kSwf8GvkgMmUGPv2A


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use