Keskkonnateemaline etendus “Prügiriik”

As part of the European Sustainable Week, the primary classes of Tallinn Technical Gymnasium will be visited by the Lepatriinu Children’s Theater, which will play a play on the topic of environmental.

The show is about a kingdom where there has been a serious flood of rubbish, but the old king does not want to admit it. You can see how the princess can deceive the cunning king that the situation in the kingdom is very bad and look for solutions to change the situation.Euroopa säästva nädala raames tuleb Tallinna Tehnikagümnaasiumi algklassidele külla Lepatriinu Lasteteater, kes mängib keskkonnasäästu teemalist etendust “Prügikuningriik”.  Etendus räägib kuningriigist, kus on tekkinud tõsine prügiuputus, kuid vana kuningas ei taha seda tunnistada. Kuidas printsess kavalusega kuningat suudab veenda selles, et olukord kuningriigis on väga halb ja otsida lahendusi olukorra muutmiseks, seda näete etenduses.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use