Kamišibaj

Pripovedovanje zgodb s podobami ali ob podobah poznajo vse kulture. Kamišibaja je japonska umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru.

Telling stories with images or next to images is familiar to all cultures. In Japan, the Buddhist monks were telling holy stories by the pictures on the scrolls. And here are the roots of the kamishibai. It is a Japanese art form of telling stories on images on a small wooden stage. Tatjana Grabrijan will present to us some of the famous stories, such as Kette’s Seamstress and Scissors, and the Roma folk fairy tale How did fiddle came to be?

After the show, you are invited to a workshop of making kamishibai. The workshop will offer the participants the basic knowledge and principles on the basis of which they will be able to create their own kamishibai.Pripovedovanje zgodb s podobami ali ob podobah poznajo vse kulture. Na Japonskem so budistični menihi ob slikah na svitkih pripovedovali svete zgodbe. In tu so korenine kamišibaja. Gre za japonsko umetniško obliko pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru. Z nami bo Tatjana Grabrijan, ki nam bo v sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj predstavila nekaj znanih zgodb, kot so Kettejeva Šivilja in škarjice ter romska ljudska pravljica Kako so nastale gosli.

Po predstavi ste vabljeni na delavnico izdelave kamišibaja. Delavnica bo ponudila udeležencem osnovna znanja in zakonitosti, na osnovi katerih bodo lahko izdelali svoj lastni kamišibaj.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use