Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

We will present our company: wastewater treatment, waste management, distribution of heating, gas distribution and water supply.

Our company – JP Komunala Slovenj Gradec organize public open day with a presentation of our activities. Most of our activities are environmentally oriented: water supply, wastewater treatment, waste management, heating and gas distribution, public area maintenance and real estate management.We will present GRI Report, CNG gas-driven ecological vehicle, of wastewater treatment plant functioning, waste separation policy. Our aim is to raise Environmental awareness and sustainable development.V Javnem komunalnem podjetju Slovenj Gradec organiziramo dan odprtih vrat s predstavitvijo svojih dejavnosti s poudarkom na trajnostnem razvoju. Večina naših dejavnosti je že v osnovi okoljevarstveno usmerjenih: čiščenje komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki oz. ločeno zbiranje odpadkov, oskrba s pitno vodo, daljinsko ogrevanje, oskrba z zemeljskim plinom, javne površine ter upravljanje večstanovanjskih objektov. Na dnevu odprtih vrat bomo predstavili naše Trajnostno poročilo, ekološko vozilo na CNG plin, delovanje komunalnih čistilnih naprav in načine ločenega zbiranja odpadkov, predvsem pa bomo uporabnike osveščali o pomenu trajnostnega razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use