Javni denar za javno dobro: boljše načrtovanje infrastrukture za bolj učinkovito porabo javnega denarja

Na posvetu se želimo pogovarjati o tem, kako zagotoviti boljše načrtovanje javne infrastrukture za bolj učinkovito porabo javnega denarja.

In Slovenia, we frequently encounter cases when a too high amount of public money is allocated for the construction of public infrastructures. The construction of TEŠ6 thermal power plant is the most visible case, but the construction of the second rail line between Divača in Koper is quickly becoming another visible case of overspending. Where and why do we make mistakes? Do we build necessary infrastructure or do we build infrastructure that we may not even need? How are the decisions taken to build the infrastructure? To whom does the new infrastructure serve?

We wish to tackle such questions in the discussion ‘Public Money for Public Benefit: Better Planning of Infrastructure for Better Use of Public Money’.V Sloveniji se neredko srečujemo s primeri, ko se za gradnjo javne infrastrukture namenja občutno prevelika količina proračunskega denarja. Gradnja TEŠ6 je najbolj razvpit tovrsten primer, vendar pa ga hitro dohiteva gradnja drugega tira med Divačo in Koprom. Kje in zakaj prihaja do napak? Ali se lotevamo res potrebne infrastrukture ali gradimo infrastrukturo, ki je morda niti ne potrebujemo? Kako se sprejemajo odločitve o gradnji infrastrukture? Komu služi nova infrastruktura – vsem ali predvsem zasebnim interesom?

Na takšna in podobna vprašanja želimo s pomočjo sogovornic in sogovornikov odgovoriti na posvetu 'Javni denar za javno dobro: boljše načrtovanje infrastrukture za bolj učinkovito porabo javnega denarja'.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use