JÄMÄKISA 2016

A creative competition for schools for the best resource wise solutions to decrease waste

The world is in severe need for new solutions to bring the consumption of natural resources to a sustainable level. Foodduck Oy builds its business on an ecological starting point and always strives for operating ecologically. One distinct and concrete goal is the reduction of the amount of waste, which will automatically lead to other positive impacts on nature, economy and welfare, supporting sustainable development. This is why we want to talk about the importance of waste reduction and resource wisdom and to be actively involved in developing, ideating and discussing the topic. Finland is a country of innovations and we believe that there is a huge international potential in our children and young people. We believe that it is possible to get a foretaste of that potential already now.We are organizing an open creative ideation competition for all schools, in which pupils and students have the opportunity to share their view on how we in Finland – or globally – could advance resource wisdom and reduce the amount of waste in an effective and innovative way.Luova ideakilpailu kouluille parhaista jätemäärää vähentävistä ja resurssiviisaista ratkaisuista. Maailma tarvitsee kipeästi uusia ratkaisuja, joilla saamme luonnonvarojen kulutuksen kestävälle tasolle. Foodduck Oy pyrkii sekä liikeideallaan että kaikella toiminnallaan ekologisuuteen. Yksi selkeä, konkreettinen tavoite on jätemäärän vähentäminen, mistä seuraa automaattisesti muita kestävää kehitystä tukevia positiivisia vaikutuksia luonnon, talouden ja hyvinvoinnin kannalta. Siksi haluamme puhua jätemäärän vähentämisen ja resurssiviisauden tärkeydestä ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä, ideoimassa ja keskustelemassa aiheesta. Suomi on innovaatioiden maa, ja uskomme että lapsissamme ja nuorissamme kytee valtava kansainvälinen potentiaali. Uskomme, että siitä potentiaalista on jo mahdollista saada esimakua.Järjestämme kaikille koululaisille avoimen luovan ideointikilpailun, jossa lapset ja nuoret pääsevät kertomaan oman näkemyksensä siitä, miten meillä Suomessa – tai maailman mittakaavassa – voisi edistää resurssiviisautta sekä tehokkaasti ja innovatiivisesti vähentää jätemäärää.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use