Izdelava izdelkov iz odpadnega papirja

Kako lahko odpaden papir še drugače uporabimo in obenem poskrbimo za naše okolje

We invite everyone who wants to learn how to use waste paper and with that take care of our environment.Vabljeni vsi, ki se želite naučiti, kako lahko odpaden papir še drugače uporabimo in obenem poskrbimo tudi za naše okolje. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use