IX Noortefoorum 2021

Peace Child Eesti koostöös teiste partneritega kutsuvad IX Üle Eestilise Noortefoorumile “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas”.

Peace Child Estonia, in cooperation with other partners, invites to the IX All-Estonian Youth Forum “Youth as a Source of Social, Cultural, Educational and Political Opportunities”.

The aim of the Youth Forum is to empower young people to have a say in local decision-making processes and to encourage them to participate in democratic decision-making processes and initiatives, e.g. 2021 local government elections and community support for volunteer work. In addition, to motivate young people to take an interest in politics and to provide practical guidance and advice on how to implement their ideas and initiatives.

Forum registration: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.

The forum program can be found here: http://foorum.sscw.ee/ajakava-2021/Peace Child Eesti koostöös teiste partneritega kutsuvad IX Üle Eestilise Noortefoorumile "Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas”.


Noortefoorumi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes nt. 2021 KOV valimised ja kogukonna heaks vabatahtliku töös. Lisaks sellele motiveerida noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.


Foorumi registreerimine: http://goo.gl/forms/Rxw0zyyZTC.


Foorumi programmi leiab siin: http://foorum.sscw.ee/ajakava-2021/

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use