IV Pärnumaa Rattaorienteerumine

Rattaorienteerumine on Pärnumaal korraldatav põnev kogupere liikumisharrastusüritus, mis on mõeldud tervele perele, sõltumata spordivarustuse tasemest ja oskustest.

Bicycle orienteering is an exciting family exercise event organized in Pärnu County, which is intended for the whole family, regardless of the level of sports equipment and skills. Time is not taken here and places are not explained. It is a pleasant and peaceful process, where the most important thing is participation!

Goals:

Promote the European and Estonian sports week campaign that values ​​movement, health and sports;

Promotion of sports lifestyles of the residents of the city and county of Pärnu;

To promote the hobby of movement and offer the joy of movement to everyone, regardless of age, gender, athletic form and level of equipment;

To promote and introduce cycling and orientation among the residents of Pärnumaa and deepen and increase knowledge about safe cycling;

To offer overall pleasure of movement on various excellent light traffic roads of the city of Pärnu.

Distances and participation:

Possibility to participate individually, as a team of 2, 3 or 4;

The time to complete the track is 2.5 hours, the map has 40 checkpoints. The opportunity is to pass as many points as you can within this time. Number of passing points free.

At each checkpoint you have to find the answer to a multiple-choice question;

The course can also be completed virtually;

For the first time, the opportunity to cross the trail on foot (for orienteers)!Rattaorienteerumine on Pärnumaal korraldatav põnev kogupere liikumisharrastusüritus, mis on mõeldud tervele perele, sõltumata spordivarustuse tasemest ja oskustest. Siin aega ei võeta ja kohti ei selgitata. Tegemist on mõnusa ja rahuliku kulgemisega, kus kõige olulisemaks on osavõtt!

Eesmärgid:

Edendada liikumist, tervist ja sporti väärtustava Euroopa ja Eesti spordinädala kampaaniat;

Pärnu linna ja maakonna elanike sportlike eluviiside propageerimine;

Edendada liikumisharrastust ning pakkuda liikumisrõõmu kõigile, sõltumata east, soost, sportlikust vormist ning varustuse tasemest;

Propageerida ja tutvustada rattasõitu ning orienteerumist Pärnumaa elanike seas ja süvendada ning tõsta teadmisi ohutust liiklemisest rattaga;

Pakkuda üleüldist liikumisrõõmu erinevatel suurepärastel Pärnu linna kergliiklusteedel.

Distantsid ja osalus:

Võimalus osaleda individuaalselt, 2-, 3- või 4-liikmelise võistkonnana;

Aega raja läbimiseks on 2,5 tundi, kaardil on 40 kontrollpunkti. Võimalus on läbida selle aja jooksul nii palju punkte, kui jõuad. Punktide läbimise arv vaba.

Igas kontrollpunktis tuleb leida vastus valikvastustega küsimusele;

Rada saab läbida ka virtuaalselt;

Esimest korda võimalus rada läbida ka jalgsi (orienteerujatele)! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use