Internal Sustainability Day

Internal Sustainability Day brings together Finnair employees and our partners. Our partners present themselves and their work for Finnair employees. We also publish our internal Responsibility Survey

While growing our business, we want to make sure our actions are sustainable, we strive to reduce our environmental impacts, increase social value and conduct our business ethically. We’re constantly working together with numerous partners, industry stakeholders and environmental organisations to enhance sustainable development. During the Internal Sustainability Day our partners present themselves and their work for Finnair employees. We also publish our internal Responsibility Survey results during the Sustainability Day. Finnair on sitoutunut näyttämään tietä kohti puhtaampaa, välittävämpää ja yhteistyöhön perustuvaa tulevaisuutta. Vastuullisuus on keskeistä Finnairin kaikessa toiminnassa. Finnairin vastuullisuusstrategian tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutuksia ja tuottaa taloudellista ja sosiaalista arvoa sijoittajille ja muille sidosryhmille. Teemme myös yhteistyötä lukuisten kumppanien, sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Sustainability Dayn aikana kumppanimme esittäytyvät Finnairin työntekijöille. Julkaisemme myös sisäisen vastuullisuustutkimuksen tulokset.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use