IMPLEMENTATION OF CIRCULAR ECONOMY TO WATER, AGRICULTURE, FOOD and FORESTRY INDUSTRY

This grand event presents the best ideas and solutions for the circular economy and brings together experts and decision makers in the field of circular economy.

This grand event presents the best ideas and solutions for the circular economy and brings together experts and decision makers in the field of circular economy and how this innovative notion can be strategically implemented at regional and national level in the agri-food, forestry and  water industries.

We will discuss how the circular economy presents new and unprecedented opportunities to create wealth and well-being and how it can be the key engine for achieving the ambitious goals of the UN 2030 and sustainable development goals, concerns agriculture and the fisheries sector.

Invitees will share their own experiences and projects to translate these results into a common route to the circular economy in order to improve resource management in the agri-food, forestry and water industries.Acest eveniment de amploare prezintă cele mai bune idei și soluții pentru economia circulară și reunește experți și factori de decizie în domeniul economiei circulare și modul în care această noțiune inovatoare poate fi implementată strategic la nivel regional şi național în industria agroalimentară, forestieră și a resurselor de apă.

Vom discuta despre modul în care economia circulară prezintă oportunități noi și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta poate fi motorul esențial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase ale ONU 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește agricultura și sectorul pescuitului.

Invitații vor împărtăși propriile lor experienţe și proiecte pentru a transpune aceste rezultate într-o rută comună spre economia circulară în vederea îmbunătățirii managementului resurselor din industria agroalimentară, forestieră și a resurselor de apă.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use