Iduettevõtte-suurettevõtte matchmaking 4: Rohepööre ja jätkusuutlikkus

The Innovation Leaders Club organizes a green turn and sustainability matchmaking event in cooperation with the Startup Incubator

The Innovation Leaders Club organizes a green turn and sustainability matchmaking event in cooperation with the Startup Incubator on October 4 from 09:00 to 12:00. The focus of the event is the green turn, which is supported by various technological solutions and processes. We want to support companies in achieving carbon neutrality and reducing their footprint by offering the Innovation Leaders Club matchmaking format for co-creation and exchange of experience between large companies and start-ups.

The goal of matchmaking between startups and large companies is to introduce the club\’s members from large organizations to start-ups and their innovative solutions, primarily in the form of joint development, testing, validation or use, to find opportunities for cooperation.

The theme of the fourth startup-large company matchmaking event is the green turn and sustainability.

The day will be moderated by Ragmar Saksing, head of Tehnopoli Green Cluster.Innovatsiooniliidrite klubi korraldab koostöös Startup Inkubaatoriga 4. oktoobril kell 09.00-12.00 rohepöörde ja jätkusuutlikkuse matchmaking üritust. Ürituse keskmeks on rohepööre, mida aitavad toetada erinevad tehnoloogilised lahendused ja protsessid. Soovime toetada ettevõtteid süsinikuneutraalsuse saavutamise ja jalajälje vähendamisega, pakkudes Innovatsiooniliidrite klubi matchmaking formaati suurettevõtete ja iduettevõtete vahel koosloomeks ning kogemuste vahetamiseks.

Startupide ja suurettevõtete matchmakingu eesmärgiks on klubi suurorganisatsioonidest liikmetele tutvustada valdkondade kaupa iduettevõtteid ja nende innovaatilisi lahendusi eeskätt koostöövõimaluste leidmiseks ühisarendamise, testimise, valideerimise või kasutamise vormis. 

Neljanda startup-suurettevõtte matchmaking ürituse teemaks on rohepööre ja jätkusuutlikkus.

Päeva modereerib Ragmar Saksing, Tehnopoli Roheklastri juht.

Lisainfo ja registreerumine: https://fienta.com/et/startup-suurettevotte-matchmaking-45241

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use