How Should We Live in the Future? -video

How should we live in the future? Statistics Finland asked secondary school students about sustainable development and statistics.

European Sustainable Development Week is on-going. Sustainable development aims to secure good living conditions for future generations. What do youth think about how we should live now and in the future? What do statistics have to do with sustainable development?

 

Pessi Heiskanen, Ella Muhonen, Juuli Ylönen, Pinja Paloheimo ja Roosa Uussaari from Mankkaa school, Espoo, Finland, share their ideas about sustainable development on a video by Statistics Finland.

 

Statistics Finland is collecting and developing Finland’s indicators for follow-up on sustainable development.Euroopassa vietetään kestävän kehityksen viikkoa. Kestävällä kehityksellä pyritään takaamaan hyvä elämä tuleville sukupolville. Mitä nuoret ajattelevat siitä, miten meidän tulisi elää nyt ja tulevaisuudessa? Miten tilastot liittyvät kestävään kehitykseen?

 

Pessi Heiskanen, Ella Muhonen, Juuli Ylönen, Pinja Paloheimo ja Roosa Uussaari Mankkaan koulusta Espoosta kertovat Tilastokeskuksen videolla ajatuksiaan kestävästä kehityksestä.

 

Tilastokeskus kokoaa parhaillaan Suomen indikaattoreita kestävän kehityksen seurantaan.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use