Her world is our world – Awareness Raising activities on Gender Equality/ Njen svet je naš svet – ozaveščevalne aktivnosti o enakosti spolov

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia together with partners is organising an event to raise public awareness on gender equality titled “Her world is our world”

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia together with partners is organising an event to raise public awareness on gender equality titled “Her world is our world,” which will be held on 25 May 2018 between 9 am and 18 pm in the Main Square of Maribor. Between 11 May and the end of June, an online social media awareness raising campaign on gender equality will be held.

Participants will be able to learn about the status of achieving gender equality in Slovenia, the European Union and the countries of the global south. Through interactive presentations they will be able to learn about good practices of gender equality, statistics and measurements taken and will also have an opportunity to talk with volunteers – experts in the field of gender equality in our country, which will offer additional information.

At the same time, an awareness campaign is taking place online – the posts of the ministry and partners can be found under the hashtag #HerWorldOurWorld.

Partners: Ministry of Labor, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of the Republic of Slovenia, advocate the principle of equality of RS, Institute for the Study of Gender and SLOGA – platform of non-governmental organizations for development, global education and humanitarian aid.

The event titled “Her world is our world” will be held on 25 May 2018 in Bratislava, Brussels, Budapest, Lisbon, Rome and Tallinn as well as in the Main Square of Maribor. 12 more EU countries will join the online campaign.Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije skupaj s partnerji vabi na dogodek ozaveščanja javnosti o enakosti spolov z naslovom "Njen svet je naš svet", ki bo potekal 25. maja 2018 med 9. in 18. uro na Glavnem trgu v Mariboru. Med 11. majem in koncem junija bo potekala tudi ozaveščevalna kampanja o enakosti spolov na socialnih omrežjih.

Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja enakosti spolov v Sloveniji, Evropski uniji in državah globalnega juga. Preko interaktivnih predstavitev bodo lahko spoznali primere dobrih praks vključevanja enakosti spolov, statistiko in ukrepe, prav tako pa se bodo lahko pogovorili s prostovoljci - strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas, ki bodo ponudili še dodatne informacije

Sočasno preko spleta poteka tudi ozaveščevalna kampanja - objave ministrstva in partnerjev lahko najdete pod ključnikom #HerWorldOurWorld.

Pri organizaciji dogodka sodelujejo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Zagovornik načela enakosti RS, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES in platforma SLOGA, mreža nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Dogodek z naslovom "Njen svet je naš svet", bo 25. maja 2018 potekal v Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Lizboni, Rimu in Talinu in tudi na Glavnem trgu v Mariboru. Na družbenih omrežjih pa še v 12 državah Evropske unije.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use