,,Healthy children”

Zdrowe dzieci-leczenie uzdrowiskowe. ,,Healthy children”- spa treatment

Taking into account the principles of the Sustainable Development  in Education (ESDW) defining their  implementation as a life-long process – from early childhood, this issue is of particular importance for children. values and lifestyle which shape their life at an early age. Therefore, during the implementation of tasks included in the schedule of school celebrations related to the International Children’s Day, educational activities are included in the health-education principles in combination with the following issues: safety, respect and understanding for other cultures, human rights as well as a child and a patient rights. In this way, we define the preconditions for improving basic education for the sustainable development. The educational project is attended by children and adolescents staying at the spa treatment in Ciechocinek.Uwzględniając zasady Edukacji Zrównoważonego Rozwoju-EZR określające ich realizację jako proces trwający całe życie-od wczesnego dzieciństwa, zagadnienie to ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. wartości i styl życia kształtowane są już we wczesnym wieku. Dlatego w okresie realizowania zadań ujętych w harmonogramie cyklu uroczystości szkolnych związanych z Międzynarodowym Dniem Dziecka zaplanowano działania edukacyjne wpisujące się w zasady EZR w zakresie zdrowia w połączeniu z zagadnieniami: bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia dla innych kultur, praw człowieka , dziecka, pacjenta. W ten sposób określamy warunki wstępne do udoskonalania edukacji podstawowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. W projekcie edukacyjnym uczestniczą dzieci i młodzież przebywające na leczeniu uzdrowiskowym w Ciechocinku.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use