Haltia – Intelligent and ecological Guiding /Haltia -älykäs ja ekologinen -opastus

Guided tour in the Finnish Nature Centre Haltia / Opastettu kierros Suomen luontokeskus Haltiassa

Haltia is a pioneer in ecological building solutions. On the guided tour you will find out about Haltia’s ecotechnology. Guiding is free of charge.



Haltia on ekologisten ratkaisujen edelläkävijä. Opastetun kierroksen aikana pääset tutustumaan siihen, millaista ekoteknologiaa Haltia sisäänsä kätkee. Opastus on maksuton.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use