Hållbarhetsveckan i Österbotten

Hållbarhetsveckan i Österbotten är en arena för inspiration och nätverkande, och lyfter fram goda exempel på hållbarhetsarbete i regionen.

The Ostrobothnian sustainability week is an arena for organisations to highlight sustainable actions, a week filled with events and activities connected to sustainability and an area for networking and discussions about a more sustainable Ostrobothnia. FI: Pohjanmaan kestävän kehityksen viikko tuo esille vastuullisia tekoja Pohjanmaalla. Syyskuun lopussa toteutuvalla viikolla nähdään kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri maakuntaa. Yksittäiset toimijat ovat tervettulleita järjestämään tapahtumia joissa tuodaan esille omia vastuullisia tekoja viikon aikana.SV: Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram.


Vi vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete.


Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen
Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use