Green Scheme of Slovenian Tourism

In order to push sustainability, place sustainability efforts under one umbrella and promote concrete green stories we have developed the Green Scheme of Slovenian Tourism (GSST).

Our main national development goal is sustainable tourism development, which has positive impact on environment, economy and society. Green tourism includes all aspects of sustainable tourism. To focus on the national shift towards sustainability we are following our strategic orientation: Slovenia IS green (key competitive advantage of Slovenia), Slovenia ACTS green (developing green/sustainable tourism for green Slovenia), Slovenia PROMOTES green (repositioning Slovenian tourism). Slovenia has unique natural conditions which are prerequisite for the country’s sustainable policy and are needed for the development of green, sustainable and responsible tourism.Slovenia has undertaken to pursue sustainable development by way of a national strategic policy and has thus made important steps in terms of the entire country and the tourist services that it offers. Tourist providers are increasingly changing their offer in order to follow the sustainable, that is, green development. In order to push sustainability, place sustainability efforts under one umbrella and promote concrete green stories we have developed the Green Scheme of Slovenian Tourism (GSST), which is a structured national program for development of sustainable tourism. We see the certifications schemes as a tool for a consumer to certify green and sustainable efforts and for an organization as a platform to build upon to follow our goal Slovenia. Green. Active. Healthy. and reach the goal Slovenia – 100% green. More information about the scheme you can find on the web site www.slovenia.info. In the European sustainable development week a presentation of Green Scheme of Slovenian Tourism will be held.Please send your confirmation of your participation until the 2nd of June to the following email address: manca.pepevnik@slovenia.info. Thank you.Slovenija se je za trajnostni razvoj zavezala s nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele in v okviru nje turistične ponudbe. Turistični ponudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, to je zeleni razvoj. Slovenska turistična organizacija je zeleno t.j. trajnostno usmeritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja in promocije slovenskega turizma. Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace (akreditirani partner Green Destinations) v letu 2015 vzpostavila in predstavila nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), ter ga komunikacijsko podprla z znakom Slovenia Green. Informacije o shemi so dostopne na spletni strani www.slovenia.info, v tednu trajnostnega razvoja pa za zainteresirano javnost organiziramo predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma. Prosimo vas, da potrditev vaše udeležbe pošljete na manca.pepevnik@slovenia.info do četrtka, 2. junija.Hvala.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use