Green Ribbon #ForThePlanet Awareness Campaign

An expert debate “Economic Development and the Plastics-Related Environmental Challenges”, online education and pledge taking, and a launch of the awareness campaign Green Ribbon #ForThePlanet.

#ForThePlanet campaign will start on the World Environment Day – 5.06. The campaign launch will somehow close the European Week of Sustainable Development, and the campaign itself will be a continuation of educational efforts made for sustainable future. Within the campaign, an expert debate will take place with the participation of the UN Environment Europe Director, Jan Dusik. Moreover, we will be collecting eco-pledges among residents. Through the planned activities, we want to draw the public’s attention to the 12 Sustainable Development Goal devoted to responsible consumption and production. In addition, the implementation of CE means less waste and, consequently, an improvement in living conditions in terrestrial and marine environments (Goals 14 and 15). Apart from strictly ecological issues, the conscious use of plastic contributes to economic growth and creation of new jobs (Goal 8), developing innovative industry (Goal 9) and cleaner cities (Goal 11).Kampania #DlaPlanety rozpocznie się dnia 5.06, podczas Światowego Dnia Środowiska. Obchody związane z jej rozpoczęciem będą swoistym zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, a sama kampania - kontynuacją wysiłków edukacyjnych na rzecz zrównoważonej przyszłości. W ramach kampanii odbędzie się debata ekspercka z udziałem Dyrektora Programu Środowiskowego ONZ na Europę Jana Dusika, jak również akcja zbierania ekopostanowień wśród mieszkańców. Dzięki zaplanowanym działaniom chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na rolę 12 Celu Zrównoważonego Rozwoju, mówiącego o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Ponadto, wdrażanie GOZ oznacza mniejszą ilość odpadów, a w konsekwencji poprawę warunków życia przyrodniczego zarówno w wodzie, jak i na lądzie (Cele 14 i 15). Poza kwestiami stricte ekologicznymi, świadome użycie plastiku przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy (Cel 8), budowy innowacyjnego przemysłu (Cel 9) oraz czystszych miast (Cel 11).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use