Green Energy of the Youth

Meeting with young people from Slupsk engaged in the development of modern technologies related to green energy.

Young with green energy

Meeting with  young people from Slupsk engaged in the development of modern technologies related to green energy. This event will allow us to gather in one place young scientists who, thanks to the support of  their teachers  make our city famous.  Presentatnions and scientific lectures will be accompanied by the discussion  on the conditions of   becoming a high rank innovator.Spotkanie dla młodzieży: Młodzi z zieloną energią

Spotkanie ze słupską młodzieżą zaangażowną w rozwój nowoczesnych technologii związanych z zieloną energią. W centrum dyskusji znajdzie się prezentacja wybranych prac obecnych i byłych uczniów szkół średnich w Słupsku. To niezwykle inspirujące wydarzenie pozwoli nam zebrać w jednym miejscu młodych naukowców, którzy dzięki wsparciu szkolnych opiekunów sławią i będą sławić dorobek intelektualny zebrany w naszym mieście. Poza wykładami naukowymi będziemy mieli okazję podyskutować o tym, jak może wyglądać droga rozwoju ucznia/uczennicy domświatowej klasy naukowca.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use