GRACILIS EVENT

Project GRACILIS is focused on raising awareness of importance about climate change issues addressing it through research and practical solutions on greening of urban centres.

Project GRACILIS is a project where academia and business sector are transferring knowledge on students to further strengthen their professional competencies. However, the project addresses the problem of climate changes through investigating effective solutions for greening of urban centres.Within it we plan to develop a specific business model accompanied by several public events.By following the green economy trends and using the knowledge of all partners involved our wider goals are to develop a student laboratory of ideas – an accelerator for testing; compare two different research models on material quality, organise several public events and equip website (besides general information) also with special information on providers of greening services and advices from experts in this field, also from a legal point of view.Our main public event (apart two smaller on 24th of March in Velenje and 18th of May in Ljubljana) will be held at Environmental Protection College Velenje on June 1st 2017 where all the achieved results will be shown and a talk from a special guest – a professional in greening will be given. Students and their mentors will organise a round table, where representatives from local communities, governmental and non-governmental institutions, various business holders and academia as well as public are invited. See you in Velenje, Slovenia – welcome!GRACILIS je projekt pri katerem akademski in poslovni sektor prenaša znanje na študente, da bi slednji okrepili poklicne kompetence. Projekt se ukvarja s problemom podnebnih sprememb skozi raziskovanje učinkovitih rešitev za ozelenitev urbanih središč.V njem bomo razvili poseben poslovni model, ki ga bo spremljalo več javnih prireditev.Z upoštevanjem trendov zelenega gospodarstva in s pomočjo znanja vseh vključenih partnerjev so naši širši cilji v laboratorju primerjati dva različna raziskovalna modela in določiti kvaliteto različnih materialov. Načrtujemo zasnovati uporabno spletno stran, kjer bodo zbrane splošne informacije o zelenih strehah in stenah kot tudi o ponudnikih tovrstnih storitev. Na voljo bodo tudi nasveti strokovnjakov s pravnega področja.Dne 1. junija 2017 bo na Visoki soli za varstvo okolja Velenje, potekal naš glavni javni dogodek (poleg dveh manjših 24. marca v Velenju in 18. maja v Ljubljani), na katerem bomo predstavili vse dosežene rezultate. Na dogodek bomo povabili posebnega gosta-strokovnjaka na področju ozelenjevanja. Študenti in njihovi mentorji bodo organizirali okroglo mizo, na katero bodo povabljeni predstavniki lokalnih skupnosti, vladnih in nevladnih organizacij, različnih podjetnikov in ljudi iz akademskih krogov kot tudi javnost. Dobrodošli v Slovenijo, se vidimo v Velenju!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use