Golden Coal for the Region

Conference concerning technology of briquetting damp grassy biomass without prior drying (Kiszkowo); visit at ASKET Agriculture Plant – demonstration of BIOMASSER® briquetting line during work.

Our aim is to sustain promotion of renewable energy sources in form of briquettes produced from available grassy biomass. We support elimination of fossil fuel applied for heating, and production purposes. We want to organize complex fuel and energy economy based on non-woody biomass. Our technologies can be used wherever biomass is available. The Golden Coal has beneficial effect on the climate and the environment.

BIOMASSER technology is the simplest way of processing biomass, available to everyone – it does not require specialized equipment. A new generation of modular machines have been verified under the pilot programme EU ETV of the European Commission. ASKET obtained first in Europe Statement of Verification (no VN20140001).Naszym celem jest dalsza promocja energii odnawialnej w postaci brykietów, wyprodukowanych z dostępnej agrobiomasy oraz eliminowanie paliw kopalnych stosowanych w celach grzewczych, produkcyjnych i bytowych. Zależy nam na zorganizowaniu kompleksowej gospodarki energetyczno-paliwowej opartej na biomasie niedrzewnej. Nasze technologie mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie dostępna jest biomasa. Charakteryzują się korzystnym wpływem wytworzonego odnawialnego opału na klimat i środowisko naturalne. Technologia BIOMASSER to najprostszy sposób przetwarzania biomasy, dostępny dla każdego - nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Nowa generacja maszyn modułowych została zweryfikowana w pilotażowym programie Unii Europejskiej EU ETV. Firma ASKET otrzymała pierwsze w Europie Świadectwo Weryfikacji (nr VN20140001).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use