Garage48 Food – greener food for a greener planet pre-event

Are you passionate about the more sustainable future of food?

Garage48 invites bio- and food technologists, food safety professionals, food policy experts, and other enterprising people (entrepreneurs, developers, and designers) to solve food systems and production challenges and contribute to developing more environmentally friendly and sustainable eating habits in food technology.

You can register as an individual and with or without an idea. You can put together your own team in the process or join someone else’s team. Please note that only ready-made teams formed during the hackathon registration process are accepted to participate in the hackathon. Minimum members per team is 3, maximum is 7. 

Within the framework of this event, hackathon working groups will be assembled and laboratory introductions and conceptualization workshops will take place.Garage48 kutsub osalema bio-ja toiduainetehnolooge, toiduohutuse spetsialiste, toidupoliitika eksperte ja ka kõiki teisi ettevõtlikke inimesi (ettevõtjaid, arendajaid, disainereid!), kes soovivad lahendada toidusüsteemide ja- tootmise väljakutseid ning aidata kaasa keskkonnasõbralikumate ja jätkusuutlikumate toitumistavade arengule toidutehnoloogias.


Registreerida saab ideega või ilma, nii üksikisiku kui ka meeskonnana! Oluline on aga silmas pidada, et ainult registreerimisprotsessi käigus eelnevalt moodustatud meeskonnad saavad hackathonil osaleda. Minimaalne meeskonnaliikmete arv on 3, maksimaalne 7. 


Selle ürituse raames komplekteeritakse häkatoni töögrupid ning toimuvad laborite tutvustused ja ideestamise töötoad.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use