From the past into the future

Highlighting the European Sustainable Development Week, the city of Nova Gorica will host a final event in the framework of the project »Renewable energy sources in the municipalities of the Primorska

Highlighting the European Sustainable Development Week, the city of Nova Gorica will host a final event in the framework of the project »Renewable energy sources in the municipalities of the Primorska region«. The event will be organized by the local energy agency Golea and will mainly address primary and high school children.

»From the past into the future« event will feature presentations of primary and secondary schools from the Primorska region and their work in the field of renewable energy sources and the sustainable development of the society and environment. Enriched by a thematic theatre play, a cultural programme will conclude with the announcement of winners of the art competition »Reuse for the future«.

Within the framework of the art competition, children created costumes, presenting key characters from stories, children’s literature, films, theatre plays and comics, with the use of waste materials and clothes.V Mestni občini Nova Gorica bomo Evropski teden trajnostnega razvoj obeležili z zaključno prireditvijo projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah z OVE in URE dnevom za šole, ki bo 3. junija 2015 v okviru Goriške lokalne energetske agencije Golea.

Na prireditvi z naslovom »Iz preteklosti v prihodnost« se bodo s svojim delom na temo obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in prizadevanj za trajnostni razvoj posameznika, družbe in okolja predstavile primorske osnovne in srednje šole. Pripravljamo kulturni program s tematsko gledališko predstavo, vrhunec dneva pa bo razglasitev nagrajencev letošnjega OVE in URE natečaja z naslovom »S ponovno uporabo iz preteklosti v prihodnost«.

V okviru natečaja so šole pripravile kostume, ki ponazarjajo ključne like iz zgodb, otroške ali mladinske literature, filmov, gledaliških predstav ali stripov. Kostumi so narejeni s ponovno uporabo materialov, oblačil in odpadkov.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use