Food Cloud Exhibition

Through an interactive approach Food Cloud Exhibition shows an interesting “local-global” story about food – commodity we take for granted.

Food Cloud Exhibition: eat local, think global!Institute for Sustainable Development designed Food Cloud Exhibition as part of European project EAThink2015.The exhibition shows an interesting “local-global” story about food – commodity we take for granted. We will present the connection of food with selected key words: Seeds, Biodiversity, Farmers, Food Miles/Kilometres, Water, Waste, Soil, Pesticides, Packaging and Cocoa. The exhibition has an interactive approach. The visitors get to know the story of food from different perspectives through questions and requisites. With questions such as “How much time is needed to produce 1 cm of fertile soil?” we encourage visitors to think about the topic and explain it more later on. The exhibition is designed especially for students of 2nd and 3rd triad of primary schools and secondary schools; the groups can book a free 30 minute guided tour. The exhibition tour will be guided by renowned coach of global learning. The exhibition will be held at the Environmental Center on Trubarjeva 50 in Ljubljana from 29 May to 2 June 2017.Based on our experience from the previous exhibition at The Nature–Health Fair we also expect quite a few other visitors.Razstava “Hrana v oblaku: jej lokalno misli globalno!”Razstavo »Hrana v oblaku« je zasnoval Inštitut za trajnostni razvoj v okviru evropskega projekta EAThink2015. Prikazuje zanimivo »lokalno-globalno« zgodbo o hrani – dobrini, ki jo smatramo za samoumevno. Predstavlja povezanost hrane z izbranimi temami: kmetje, tla, voda, semena, biotska raznovrstnost, pesticidi, zavržena hrana, embalaža, transport in pravična trgovina/kakav. Razstava je zasnovana interaktivno. Obiskovalci skozi vprašanja in prikaze spoznavajo zgodbo o hrani iz različnih perspektiv. Z vprašanji kot na primer »Koliko časa je potrebno, da nastane 1 cm rodovitnih tal?«, obiskovalce spodbudimo k razmišljanju in jim temo, na katero se vprašanje navezuje, razložimo tudi širše.Razstava je primerna zlasti za učence 2. in 3. triade osnovnih šol in srednješolce. Skupinam bomo nudili brezplačno 30-minutno vodenje po razstavi (po predhodnih prijavah) s priznano trenerko globalnega učenja. Razstava bo v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani, od 29. 5. do 2. 6. 2017.Razstava je bila prvič na ogled na Sejmu Narava – zdravje novembra 2016, mladi in učitelji pa so bili z vodenjem izjemno zadovoljni. Vabljeni!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use