Financial measures for a green and circular transition of the economy in Slovenia

The EU has sent a clear message to all Member States and the world: The future is green, circular and digital! Our event will focus on EU financial instruments for green growth with a focus on SMEs.

The EU has the collective capacity to transform its economy and society and to orient it towards sustainable growth. This transformation requires new public investment together with private capital focused on climate and environmental activities. The financial system that supports sustainable solutions is therefore of paramount importance.

At the event we will focus on this questions:

– What financial instruments and financial support are available to support 
   Slovenian green projects?

– Which investments require green transformation and what do companies
   need for a green transition?

– How to prepare a green project to receive EU funds?

   Native description:EU je poslala v vse države članice in v svet jasno sporočilo: Prihodnost je zelena, krožna in digitalna!

EU ima kolektivno sposobnost, da preobrazi svoje gospodarstvo in družbo ter ju usmeri na pot večje trajnostnostne rasti. Ta transformacija zahteva nove javne naložbe ter hkrati zasebni kapital, ki bo usmerjen v podnebne in okoljske ukrepe. Zato je izrednega pomena finančni sistem, ki podpira trajnostne rešitve.Za doseganje postavljenih ciljev so predvidene izdatne javne naložbe, ki naj bi aktivirale tudi inovativne finančne mehanizme, ki poleg javnih sredstev, vključujejo tudi sredstva institucionalnih in zasebnih investitorjev.


Na dogodku bomo iskali odgovore na vprašanja:


- Kateri finančni inštrumetni in kakšna finančna podpora je na voljo za
  podporo slovenskim zelenim projektom?

- Kakšne naložbe zahteva zelena tranformacija in kaj potrebujejo podjetja za
   zeleni prehod?

- Kako pripraviti zeleni projekt za pridobitev EU sredstev?

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use