Film show and discussion about people’s impact on nature and climate

The first step to start a change is becoming aware of the problem and the fact that we are the ones who very often contribute to it. We want to show people that we also can be part of the solution.

We would like to invite you to the show of the film Home, followed by a discussion about the impact of human activity on the environment and climate change.The event is organized by the “Good Development” Foundation. The aim is to show how the rapid development of civilization and our daily choices cause gradual degradation of the planet. Human activity causes profound changes in the environment and climate, which due to the fact that it does not happen overnight, remain unnoticed by us, or deliberately ignored.During the discussion we would like to raise questions of how everyday life can contribute to stopping the trend of the degradation of the planet.Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu S.O.S. Ziemia! połączony z dyskusją na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i zmiany klimatu.Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Dobry Rozwój. Celem jest pokazanie jak szybki rozwój cywilizacji oraz nasze codzienne wybory wpływają na postępującą degradację planety. Działalność człowieka powoduje głębokie zmiany w środowisku i klimacie, które przez to, że nie zachodzą z dnia na dzień, pozostają przez nas niezauważone, lub świadomie ignorowane.Podczas dyskusji chcielibyśmy poruszyć z uczestnikami kwestie związane z tym, jak w codziennym życiu możemy wpłynąć na zatrzymanie trendu degradacji planety.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use