Fab City Hub Open doors day

Fab City Hub Open Doors Day with a guided tour.

Open Doors Day of Kopli 93 will give an overview of the activities of the local community center that is set up in the historic community center. The tour will take you to the building, community garden, apiary, and makerspace. Participants will also have an opportunity to join activities and a guided tour of the local Kopli district.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme CENTRINNO under grant agreement number 869595.Lahtiste uste päev annab ülevaate Kopli ajaloolisest rahvamajast ja selle territooriumile loodud kohaliku kogukonna keskuse tegevustest: kogukonna aed, mesila ja parandustöökoda. Soovijatel on võimalus liituda tegevustega ja kogukonnaga. Lisaks toimub giidiga ekskursioon kohalikus piirkonnas. 

Keskuse loomist toetab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horizon 2020 projekt CENTRINNO (toetusmeetme nr 869595).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use