Exploring Dwejra and its surroundings

This public event will be focusing on the factors that affect the geological features as well as the rich and diverse fauna, flora and habitats both on land and at sea around Dwejra.

The programme for this particular event includes a series of activities in relation to practices taking place in the area of Dwejra. The ghost fishing activity will be the first one of its type, to highlight the negative effect that any discarded or lost fishing gear leaves when it remains uncollected from the sea. This will be followed by a clean-up of the area surrounding the sea with the aim of aiming to increase awareness on marine pollution and the impact of waste littering. Tours to the Ġebla tal-Ġeneral and around Dwejra providing valuable information on this world heritage site will round off a day packed with activities explaining the importance of protecting life on both land and below sea.Il-programm għal dan l-avveniment partikolari jinkludi sensiela ta 'attivitajiet  li ser jsiru fil- Bajja tad-Dwejra. L-attività tal-Ghost Fishing se tkun l-ewwel waħda tat-tip tagħha, biex tenfasizza l-effett negattiv li kwalunkwe taghmir tas-sajd skartat jew mitluf meta jibqa 'mhux miġbur mill-baħar. Dan se jkun segwit minn tindif taż-żona madwar il-baħar bl-għan li jimmira li jżid l-għarfien dwar it-tniġġis tal-baħar u l-impatt ta dan it tip ta' skart. Ser jkun hemm vjaġġi lejn il-Ġebla tal-Ġeneral u madwar Dwejra li jipprovdu informazzjoni siewja dwar dan is-sit ta 'wirt dinji se jtemm jum ippakkjat b'attivitajiet li jispjegaw l-importanza tal-ħarsien tal-ħajja kemm fuq l-art kif ukoll taħt il-baħar.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use