Europolis

Conference devoted to the topic of green, sustainable cities, addressed to everybody involved in shaping the urban areas: local and governmental authorities, ngos, academics, politicians, businesses.

Europolis comprises regular meetings of experts involved in shaping the urban areas and is dedicated to challenges faced by European cities. Since 2013 Europolis has been organized by the Polish Robert Schuman Foundation and the Capital City of Warsaw. Each year it addresses a different urban development topic. In 2016 we will discuss the topic of green, sustainable cities. The natural environment has a tremendous impact on the quality of life in cities. Clean air, green areas, efficient waste management and drinking water straight from the tap are all key elements to a good life in the city. Green cities and sustainable development are not utopian visions, but real solutions. At the conference we will discuss how to put them into practice.The conference will be attended by about 200 persons, among the audience and speakers there will be representatives of local and governmental authorities, non-governmental organizations, academics, politicians and businesses.Europolis to cykliczne spotkania środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych na temat wyzwań, jakie stoją przed europejskimi miastami. Europolis organizowane jest od 2013 roku przez Fundację Schumana i miasto stołeczne Warszawę. Co roku podejmujemy inny temat związany z rozwojem miast. W 2016 roku rozmawiamy o zielonych, zrównoważonych miastach. Stan środowiska naturalnego jest jednym z czynników wpływających na jakość życia w miastach. Czyste powietrze, zielone przestrzenie, sprawne gospodarowanie odpadami, zdatna do picia woda w kranie – to między innymi te elementy sprawiają, że w mieście żyje się przyjemnie. Zielone miasta i zrównoważony rozwój to nie utopijna wizja, a realne rozwiązania. O nich będziemy rozmawiać na konferencji Europolis.W spotkaniu udział weźmie około 200 osób. Wśród mówców jak i publiczności będą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, eksperci z think tanków oraz środowisk akademickich.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use