European Sustainable Development Week in Villa Elba

During the European Sustainable Development Week Youth Centre Villa Elba plans to focus on presenting the standards for sustainable development that the Youth Centre implements in its daily work.

During the European Sustainable Development Week Youth Centre Villa Elba plans to focus on presenting the practices for sustainable development that the Youth Centre implements in its daily work and strategy.

Villa Elba is part of the Youth Center network of Finland. The values of Finnish Youth centers include respecting life and the environment. This means reinforcing lives, healthy life style, sustainable development and relationship with nature. Villa Elba is located near a big bird protection area with its nature paths situated next to the Youth Centre, that is why the programs emphasise on sea activities and environmental education.

During the Week Villa Elba will present and make visible Keep the Archipelago Tidy organization (Pidä saaristo siistinä RY), Green Flag program (Vihreä lippu) and Nature School, which is one of the departments in Villa Elba. Keep the Archipelago Tidy is a nationwide non-profit organization active in environment protection in many fields: waste collection, recycling, information and education. Green Flag (Vihreä lippu) is a program used by kindergartens, schools, learning institutions and leisure activities for children and young people. Participants who meet the criteria for the program get license to use it.

Nature School is one of the departments of the Youth Centre. Nature School programs include outdoor education, special focus in team building activities and Sponsorship Class Action for children. One of the key objectives of the Nature School is to educate children from local schools and kindergartens on the importance of protecting the environment and to promote the values of sustainable development on both regional and national scale. The goals are to offer positive experiences in nature, increase interest in environmental care among children and to take responsibility for the environment and other people. it is Finland’s oldest nature school.

Villa Elba will serve and showcase local and seasonal foods. During the week Villa Elba will have many camps for children and young people, about 200 participants. Villa Elba will arrange activities for these people. These activities will include An Ecological trail, that contains information about the environment. People who complete the trail can take part in a lottery that includes prices. In addition to this during the week Villa Elba will have The Story of Food (Ruoan tarina) exhibition that displays seasonal food, virtual water, water footprint, carbon footprint, the benefits of vegetarian food, food waste and the life cycle of ground meat.Euroopan Kestävän Kehityksen viikon aikana Nuorisokeskus Villa Elba aikoo esitellä kestävän kehityksen käytäntöjään, jotka näkyvät Nuorisokeskuksen päivittäisessä työssä ja toimintasuunnitelmassa.


Viikon aikana Villa Elba esittelee Pidä saaristo siistinä RY:n toimintaa sekä Vihreä lippu ohjelman, joissa Villa Elba on mukana. Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka keskittyy ympäristön suojeluun monilla eri aloilla: jätteiden keruu, kierrätys, informaatio ja koulutus. Vihreä lippu Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävänä Villa Elballa on ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeudet. Villa Elba naapurina on linnustonsuojelualue pitkospuineen ja luontopolkuineen. Ohjelmatarjonta onkin monilta osin painottunut merellisiin elämyksiin ja ympäristökasvatukseen.


Luontokoulu toimii osana Nuorisokeskus Villa Elbaa. Luontokulun ohjelmat sisältävät ulkona oppimista kokemuksien ja havaintojen kautta, ryhmän rakennusta sekä Kummiluokkatoimintaa. Luontokoulun tehtävänä on tukea koulujen ja päiväkotien antamaa ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta paikallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena on tarjota positiivisia elämyksiä luonnossa, herättää kiinnostusta luontoa kohtaan ja kasvattaa vastuullisuuteen ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan. Luontokoululle tärkeitä arvoja ovat vastuullisuus muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan, psyykkinen ja fyysinen turvallisuus sekä erilaisuuden hyväksyminen. Osana kansainvälisesti tunnettua valtakunnallista nuorisokeskusta Luontokoululla on myös yhteyksiä ulkomailla toimiviin ympäristökasvatuksen, kestävän kehityksen kasvatuksen ja seikkailukasvatuksen toimijoihin. Se on yksi Suomen vanhimmista luontokouluista.


Viikon aikana Villa Elban ruokailu koostuu lähiruoasta ja kauden ruoista. Viikon aikana Villa Elbassa on meneillään useita kesäleirejä ja ryhmiä, yhteensä noin 200 osallistujaa, ja heille on tiedossa erilaisia aktiviteetteja ja informaatioita ympäristöstä. Viikko sisältää polun, jossa voi tutustua ympäristöasioihin, ja jonka suorittaneet osallistuvat arvontaan, josta on tiedossa palkintoja. Tämän lisäksi viikon aikana Villa Elbassa on esillä Ruoan tarina näyttelykokonaisuus. Näyttelyssä käsitellään sesonkiruokaa, ruoan piilovettä ja vesijalanjälkeä, ruoan hiilijalanjälkeä, kasvisruoan hyötyjä, hukkaruokaa sekä jauhelihan elinkaarta. Jokaisesta aiheesta tarjotaan faktatietoa ja niitä konkretisoidaan eri tehtävien kautta.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use