European Green Office training

European Green Office training gives a good overview of the environmental aspects of the office and what are different options to reduce ecological footprint.

The service sector represents 70% of Europe’s employment rate, and most of the service sector employees are working daily in offices. Every day all of us make decisions that affect global warming, air pollution, and other environmental issues. Our everyday practices in our workplace are among factors that can affect our environments in more or less negative ways – depending, again, on our choices and decisions. The Green Office certificates are issued in Estonia since 2013. Today there are more than 37 offices who have received the certificate, such as DHL Estonia, JCDecaux Estonia, Statistic Estonia, Raidla Ellex Law Firm, Eesti Energia and many public authorities.What are the benefits of Green Office?- the overall costs of the office-based activities will reduce due to the more efficient resource management (paper, water, energy etc)- motivates employees and improves their productivity,- enhances the company’s reputation.Implementing and following the Green Office system is not a rocket science, it just needs some enthusiasm. Training “Green Office – what and why?” gives a good overview of the system, what are the main environmental aspects of the office and what to do in order to become more environmental friendly.Tänapäeva inimene veedab ligi 70% oma ajast töökohal, üha enam kontoriruumides. Seetõttu on järjest olulisem tagada hea kontoriruumide kvaliteet ja keskkonnahoidlik töökorraldus, mis mõjutab otseselt meie meeleolu ja tööviljakust aga ka ümbritsevat keskkonda.Euroopa Rohelise Kontori süsteem on lihtne keskkonnajuhtimissüsteem kontoritele, mis aitab tegeleda keskkonnamõju vähendamisega (nt energiasääst, ressursside kokkuhoid) ning aitab luua tervisliku töökeskkonna.Euroopa Rohelise Kontori tunnistusi on Eestis välja antud alates 2013. aastast. Täna on Rohelise Kontori tunnistuse saanud 37 organisatsiooni, nende seas on näiteks DHL, Starman, Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, JCDecaux Eesti, Raidla Ellex Advokaadibüroo, Eesti Energia, Tallinna Haridusamet ja paljud teised.Mis kasu toob Rohelise Kontori põhimõtete järgimine ettevõttele?- Võimaldab vähendada kontoripõhise tegevuse üldkulusid säästlikuma energia- ja ressursikasutuse ning jäätmetekke vähendamise kaudu,- motiveerib töötajaid ning tõstab nende tööviljakust,- tõstab ettevõtte mainet.Rohelise Kontori süsteemi rakendamine pole raketiteadus, küll aga vajab see entusiastlikku pealehakkamist ning soovi oma organisatsiooni kontori tegevus viia vastavusse Rohelise Kontori kriteeriumitega. Koolitus „Roheline Kontor – mis ja milleks?“ annab hea ülevaate antud süsteemist ning jagab näpunäiteid, kuidas oma kontoris keskkonnahoidlikult tegutseda ja taotleda ka vastavat tunnistust

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use