Ethics in negotiations – workshop for students.

Workshop aims at acknowledging students with the importance of the ethic field in decision – making processes.

 Corporate Finance Department at University of Lodz (Lodz, Poland) offers to the students of economic faculties the cycle of workshops related to the decision – making dilemmas that arise in various business occasions, including the negotiations.

Especially in finance and economy the impact of decisions made by managers can be very serious and have widespread consequences influencing many people. Thus, being guided by the code of ethics and proper imperative means responsibility for the decisions and their consequences to the organization.

Workshop aims at acknowledging students with the importance of the ethic field in decision – making processes. Often, there is no one good solution. Decisions are made on the basis of human views and beliefs but each person should be guided by irrebudable moral standard. Thanks to this, each will be able to achieve life stability and his business will be steadily growing.Katedra Finansów Korporacji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce, chciała zaproponować studentom kierunków ekonomicznych cykl warsztatów, związanych z dylematami podejmowania decyzji jakie pojawiają się przy różnych okazjach biznesowych, między innymi w negocjacjach.

Kierowanie się kodeksem etycznym i właściwym imperatywem, będzie oznaczało odpowiedzialność za swoje decyzje i ich konsekwencje dla organizacji.

Warsztaty mają uzmysłowić studentom, że etyczny wymiar podejmowanych decyzji jest bardzo ważny, najczęściej nie ma jednego dobrego rozwiązania, że decyzje są podejmowanie w oparciu o poglądy i przekonania innych ludzi, ale każdy człowiek, powinien kierować się niewzruszalnym standardem moralnym, dzięki temu w swojej pracy osiągnie stabilność a zarządzany przez niego biznes będzie stabilnie acz pewnie się rozwijał. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use