Estonian Government Office and Ministry of Environment joined the Coalitsion for Sustainable Development

Estonian Government Office and Ministry of Environment joined the Coalitsion for Sustaibanle Development.

Estonian Government Office and Ministry of Environment joined the Coalitsion for Sustaibanle Development. The Coalition is a voluntary based cooperation platform for SDG implementation in Estonia. The Coalitsion involves NGO-s, business sector and government organisations.Riigikantselei ja Keskkonnaministeeirum liitusid koalitsiooniga kestliku arengu heaks. Koalitsioon kestliku arengu heaks on kaasamisvõrgustik, mille eesmärk on tõsta teadlikkust säästva arengu vajalikkusest ja eesmärkidest. Selle algatas Arengukoostöö Ümarlaud. Koalitsioon ühendab ettevõjaid, valitusväliseid organisatsioone ja riigiasutusi, kelle huviks on säästva arenmgu eesmärkide elluviimine Eestis. Praeguseks on liitunud mitmed suured ettevõtted ja kodanikuühiskonna esindajad, sealhulgas näiteks Telia Eesti AS, Tallinna Lennujaam, MTÜ Mondo ja paljud teised.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use