Eradication action of invasive alien plants in Landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski hrib // Akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Voluntary action of eradication of selected invasive alien plants in project LIFE ARTEMIS to contribute to the reduction of the harmful impacts of invasive alien species on biodiversity.

Become a volunteer and join us in the action of forest and landscape park protection!

Eradication action of invasive alien plant species will be on 2. June 2019, with the beginning at 9.00.

Meeting point: Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, Ljubljana.

We will eradicate selected invasive alien plants, that are not yet widely spread and their eradication is still possible to prevent further spreading and causing negative impacts.

You do not require any special skills for the participation. Only good will and suitable fieldwork clothes are recommended! We will provide snacks and equipment for the volunteers!

We kindly ask you to register prior to participation: https://www.tujerodne-vrste.info.Postani prostovoljec in se pridruži prizadevanjem za ohranitev gozda in naravnega bogastva krajinskega parka!

AKCIJA ODSTRANJEVANJA TUJERODNIH RASTLIN bo potekala 2. junija 2018, od 9.00 do 14.00.

Zberemo se pred Gozdarskim inštitutom Slovenije, Večna pot 2 v Ljubljani ob 9.00.

Odstranjevali oz. pulili bomo izbrane tujerodne vrste, ki smo jih s pomočjo prostovoljcev popisali jeseni 2017. Izbrali smo rastlinske vrste, ki so v parku zaenkrat še razmeroma redke in jih s pravočasnim ukrepanjem še lahko omejimo.

Za sodelovanje na akciji ne potrebujete posebnega predznanja, saj bodo akcijo koordinirali poznavalci tujerodnih vrst rastlin. Potrebujete le dobro voljo in terenska oblačila (z dolgimi rokavi in hlačnicami). Za malico in ostalo potrebno opremo poskrbimo mi!

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na akcijo prijavite prek spletnega obrazca na: https://www.tujerodne-vrste.info.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use