EPAS programmi hooaja avaüritus: “Noored kriiside keskel”

We invite all members of the EPAS network and students and teachers interested in joining the program to the opening event of the academic year “Youth in the midst of crises”.

We invite all members of the EPAS network and students and teachers interested in joining the program to the opening event of the academic year “Youth in the midst of crises”. At the event, we will focus on the role of young people in shaping a coherent, equal and socially sustainable society.

– The seminar will take place at the European Experience Center (Rävala pst 4, Tallinn) and Zoom.

– We ask those interested to register here: https://forms.gle/Tt1qhuQsi7EkbeKC8.

– The main program of the event (also watchable on Zoom):

14.00-14.15 Introduction, greetings and activities of the academic year of the EPAS program

14.15-14.30 Urmas Paet’s greeting

14.30-15.30 Interactive panel discussion: “Youth in the midst of crises”

15.30-15.45 Joint visit to the exhibition area of ​​the European Experience Center

Voluntary program:

16.00-17.00 Teachers: presentation of the European Citizen Award to the NGO Estonian Refugee Council (the ceremony will be followed by a buffet table)

16.00-18.00 Students: European Parliament simulation game in the play area of ​​the European Experience Center (we offer soft drinks and snacks)

– Participants in the panel discussion:

Urmas Paet – Member of the European Parliament

Eero Janson – Head of NGO Refugee Aid

Anna Milena Linder – Gustav Adolf Gymnasium

The discussion is moderated by Eneken Riin Salong.

– More information about the event: https://maailmakool.ee/…/epas-programmi-hooaja…/

– The European Parliament’s partner school program EPAS (i.k. European Ambassador School Program) operates in all European Union countries and from 2021 also in Estonia. Read more:

https://maailmakool.ee/epas-programm/.Kutsume kõiki EPAS võrgustiku liikmeid ja programmiga liitumisest huvitatud õpilasi ja õpetajaid õppeaasta avaüritusele “Noored kriiside keskel”. Üritusel keskendume noorte rollile sidusa, võrdse ja sotsiaalselt jätkusuutliku ühiskonna kujundamisel. 

Palume huvilistel end registreerida siin: https://forms.gle/Tt1qhuQsi7EkbeKC8.

Ürituse põhiprogramm (jälgitav ka Zoomis):

14.15-14.30 Urmas Paeti tervitus

14.30-15.30 Interaktiivne paneelarutelu: “Noored kriiside keskel”

15.30-15.45 Ühine Euroopa Elamuskeskuse näituseala külastus

Vabatahtlik programm:

16.00-17.00 Õpetajad: Euroopa Kodaniku auhinna üleandmine MTÜ Eesti Pagulasabile (tseremooniale järgneb buffeelaud)

16.00-18.00 Õpilased: Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Euroopa Elamuskeskuse mängualas (pakume karastusjooke ja suupisteid)

Paneelarutelus osalevad:

Urmas Paet – Euroopa Parlamendi saadik

Eero Janson – MTÜ Pagulasabi juhataja

Anna Milena Linder – Gustav Adolfi Gümnaasium

Täpsem info ürituse kohta: https://maailmakool.ee/.../epas-programmi-hooaja.../

Euroopa Parlamendi partnerkoolide programm EPAS (i.k. European Ambassador School Programme) tegutseb kõigis Euroopa Liidu riikides ja alates 2021. aastast ka Eestis. Loe rohkem:

https://maailmakool.ee/epas-programm/.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use