“Enjoy the forest” Family picnic promoting the idea of “Forest kindergartens”, „Jak przyjemnie jest być w lesie” Piknik rodzinny promujący ideę „Leśnych przedszkoli”

The stand encourages an open approach to the forest environment and getting to know the forest with all the senses. Craft and sport worschops.

On June 1, Family Picnic will be held in Spychowo. During the picnic, workshops for children, youth and adults will be held.

Workshop elements:

• Cooking healthy vegetable soup over a fire

• Presentation of the idea of “Forest kindergardens” – fun and pleasure of communing with nature

• Workshops “forestry crafts”

The stand encourages an open approach to the forest environment and getting to know the forest with all the senses.Warsztaty zachęcające do otwartego podejścia do środowiska leśnego i poznawania lasu wszystkimi zmysłami.

W dniu 1 czerwca odbędzie się w Spychowie Piknik rodzinny. W trakcie pikniku przeprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Elementy warsztatów:

• Gotowanie zdrowej warzywnej zupy w kociołku nad ogniskiem

• Prezentacja idei „Leśnych Przedszkoli” – zabawa i przyjemność obcowania z przyrodą

• Warsztaty „leśne rękodzieło”

Stoisko zachęca do otwartego podejścia do środowiska leśnego i poznawanie lasu wszystkimi zmysłami.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use