ELEMENTARY SCHOOL

EKO PROJEKT ” PROBUDI SE, POKRENI SE”
Školski projekt u suradnji s Udrugom Eko Zadar za cilj ima podizanje ekološke svijesti i znanja o cirkularnoj ekonomiji, kao i ekološko društvenoj odgovornosti.

Cilj projekta je izgradnja svijesti i poticanje učeničke akcije o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na planiranje otpada, pravilno odvajanje otpada u školi, kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Aktivnosti uključuju izradu letaka o prevenciji otpada, odgovornom gospodarenju otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, izradu vodiča, specijaliziranih radijskih emisija, edukativne izložbe za javnost, radionice za djecu, izradu edukativnih slikovnica/bojanki, izrada igračaka za djecu predškolske dobi .Cilj projekta je izgraditi svijest i pokrenuti akciju učenika u važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na planiranje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u školi, kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Aktivnosti uključuju izradu letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu upotrebu predmeta, kompostiranje, izradu vodiča, specijalizirane radijske emisije, javnu edukacijsku izložbu, radionice za djecu, izradu edukativnih slikovnica/bojanki, izradu igračaka za predškolsku djecu. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use