EKOSTI PERILLE!

EKOSTI PERILLE! – Savon Voima haastaa nuoria tutkimaan kestävää liikkumista luovasti videon keinoin

Kestävän kehityksen viikon kunniaksi Savon Voima järjestää nuorille EKOSTI PERILLE! -videokilpailun. Kilpailulla rohkaistaan 5–6-luokkalaisia kurkistamaan luovin keinoin kestävän liikkumisen maailmaan nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöystävällinen liikkuminen on yksi keskeisimpiä kysymyksiä polulla kohti Agenda2030:n tavoitteita, minkä lisäksi kestävän liikenteen edistäminen on osa Savon Voiman omaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Videokilpailun lisäksi viikolla tullaan myös lanseeraamaan kestävään liikenteeseen liittyvä bongauskilpailu kaikelle kansalle – yksityiskohtia luvassa lisää myöhemmin! To celebrate the European Sustainable Development Week, Savon Voima announces a contest for youngsters, urging them to create a videoclip of their own on the topic ‘ECO-TRIP!’. The purpose of the competition is to explore creatively the world of sustainable transport, now and in the future. Eco-friendly transportation is one of the most central issues when striving toward the Agenda2030 goals, and it also forms an essential part of Savon Voima’s own Society’s Commitment to Sustainable Development. In addition to the video contest, another competition on sustainable transportation will be launched during the week as well. Open to all, it will require a keen eye, a quick hand and some luck to top it off. Further details will be announced at the beginning of the ESDW! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use