Eesti 2035 strateegia seminar Kuressaare

Estonian 2035 strategy seminar in Kuressaare

Estonian 2035 strategy plans among other things to achieve sustainable development goals in Estonia.

We invite all those interested in the Estonian 2035 strategy to the seminars to discuss and supplement the long-term strategic goals of Estonia. We also analyze and develop the solutions and reforms needed to achieve the goals in the seminars.Eesti 2035 strateegiaga kavandatakse muuhulgas säästva arengu eesmärkide täitmist Eestis.


Kutsume seminaridele kõiki "Eesti 2035" strateegiast huvitatuid, et arutada ja täiendada üle-riigilise arvamuskorje ning ekspertide arvamuse baasil sõnastatud Eesti pikaajalisi strateegilisi sihte. Samuti analüüsime ja arendame seminaridel edasi sihtide saavutamiseks vajalikke lahendusi ning reforme.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use