Educational program “Warsaw Energy – from learning to ECO-action”

The 3rd edition of educational program “Warsaw Energy – from learning to ECO-action”ending meetings will take place at the turn of May and June 2016.

„Warsaw Energy – from learning to ECO-action” is an educational program created by City of Warsaw under Sustainable Energy Action Plan. It started in 2013 and is designed for children and teenagers aged 5-14. Its goal is to teach in an interactive and interesting way about energy, its importance in everyday life, ways of saving energy and RES. Each year about 2000 students from every Warsaw district participates in the program. Every edition ends with meetings dedicated to each age group where the results of the program are presented and students have possibility of sharing their achievements.

During ESDW the endings for two age group will be held:

– on 30 May „Discover Energy!” tournament for 4-6 graders,

– on 2 June – debate on sustainable urban transport and „WARM-BRIGHT-CHEAP-is it possible?” tournament for middle schoolers“Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania” to edukacyjny program stworzony przez m.st. Warszawa w ramach „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii”. Realizacja programu rozpoczęła się w 2013 roku. Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat. Jego celem jest przekazanie w sposób interaktywny i interesujący wiedzy na temat energii, jej znaczenia w życiu codziennym, sposobów oszczędzania energii oraz OZE. Każdego roku ok 2000 uczniów z każdej dzielnicy w Warszawie uczestniczy w programie. Każda edycja kończy się spotkaniami kierowanymi do poszczególnych grup wiekowych, podczas których uczniowie mają okazje zaprezentować wyniki swoich prac i podzielić się swoimi osiągnięciami. Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego rozwoju odbędą się zakończenia dla dwóch grup wiekowych: - 30 Maja turniej „Odkryj energię!” dla klas 4-6, - 2 czerwca – debata dot. zrównoważonego transportu miejskiego oraz turniej dla gimnazjalistów „CIEPŁO-JASNO-TANIO-czy to możliwe?”

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use