Education for Sustainable Development

Conference on Education for Sustainable Development

The conference aimed to bring to the public agenda in Romania the educational importance for achieving the goal of sustainable development in the 2030 Agenda and to invite experts to share an example from the experience they have gained in this regard, the vision they have, and to offer tips for implementing the principles of sustainable development and the circular economy. Education is an end in itself for sustainable development but also a tool to have a more sustainable society. The conference had circular economy workshops, adult education, and education for food waste prevention. Conferința și-a propus să aducă pe agenda publică din România importanța educației pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 și să invite experți să împărtășească exemple din experiența pe care au acumulat-o în acest sens, viziunea pe care o au și să ofere sfaturi pentru punerea în aplicare a principiilor dezvoltării durabile și a economiei circulare. Educația este un scop în sine pentru dezvoltarea durabilă dar și un instrument pentru a avea o societate mai sustenabilă.

Prin acest demers, ne dorim construirea unei rețele care se profesionalizează și este interesată să comunice informații privind obiectivele pentru dezvoltare durabilă către audiențele proprii, cu scopul de a multiplica efectul organic de comunicare a acestora către publicul larg. Conferința a inclus și o secțiune practică: ateliere privind educația pentru adulți, economia circulară și prevenirea risipei alimentare.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use