Ecoweek 2018

Increasing awareness in the area of environmental protection

Ecoweek 2018 is here. This year we have prepared several interesting activities and competitions for our employees.

EDUCATIONAL CAMPAIGN

During the week, an internal campaign will be launched to raise awareness of Veolia’s environmental activities.

REVITALIZING ACTIVITIES AND EXCURSION

Employees can engage in group works in three Slovak towns, visit a waste facility or come up with their own eco-related activities.

COMPETITION

The biggest waste bag wins. Main task is to fill the bag with garbage during their walks in nature thus cleaning their surroundings while enjoying some fresh air.Ďalší ročník Ekotýždňa sa nezadržateľne blíži. Tento rok sme pre našich zamestnancov Veolie pripravili viacero zaujímavých aktivít a súťaží.

EDUKAČNÁ KAMPAŇ

Počas celého týždňa bude prebiehať interná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o aktivitách Veolie v oblasti ochrany životného prostredia.

REVITALIZAČNÉ PRÁCE A EXKURZIA

Zamestnanci sa môžu zapojiť do brigád v troch slovenských mestách, môžu navštíviť závod na spracovanie odpadu, alebo si môžu zorganizovať vlastnú brigádu. 

SÚŤAŽ

Najväčšie vrece odpadu vyhráva. Úlohou zamestnacov je počas prechádzky v prírode naplniť vrece pohodenými odpadkami.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use