Ecological volunteer action – Tide Up Your Environment!

Employees and students of Ivan Trnski High School will mark the European Week of Sustainable Development with the Ecological volunteer action: Tide Up Your Environment!

Employees and students of the school, active within the school’ volunteer club “Hearts to Others” will mark the European Week of Sustainable Development with the Ecological volunteer action during which will tide up and clean the school’ environment. It is planned to arrange an outdoor classroom on the training ground for professional practice of forestry technicians. In addition to the standard waste collection around the school, which will be sorted later, it is also planned to arrange flower and grass areas in cooperation with technical service in our school.

The volunteer action is part of the project “Follow my Steps! – Youth for a Sustainable Community” within the Swiss-Croatian Cooperation Program. The program is co-financed by the Government Office for Cooperation with NGOs. The project is implemented by the Local Democracy Agency Sisak in partnership with Sisak-Moslavina County, Gymnasium Sisak and High School „Ivana Trnskoga“ in Hrvatska Kostajnica.Europski tjedan održivog razvoja djelatnici i učenici Srednje škole Ivana Trnskoga, aktivni u školskom volonterskom klubu „Srcem drugima“, obilježit će Ekološkom volonterskom akcijom uređenja i čišćenja okoliša škole. Planirano je uređenje učionice na otvorenom na poligonu za stručnu praksu šumarskih tehničara. Uz standardno sakupljanje otpada oko škole koji će se kasnije razvrstavati, planirano je i uređenje cvjetnih i travnatih površina u suradnji s tehničkom službom škole.

Volonterska akcija dio je projekta „(O)drži moj korak!“ koji se provodi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt provode Agencija lokalne demokracije Sisak kao nositeljica te Sisačko-moslavačka županija, Gimnazija Sisak i Srednja škola „Ivana Trnskoga“ Hrvatska Kostajnica.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use