Eco-support at our workplace

HSY started eco-support in 2014. HSY will now raise awareness of eco-support among the staff. We will share information on successful measures and also ESDW in our intranet and social media.

Helsinki Region Environmental Services Authority HSY started eco-support in 2014. Eco-support is an operating model developed for promoting environmental awareness in the workplace. Eco-supporters are appointed and trained for working communities to promote work for a better environment. Eco-supporters will offer instructions and motivation for environmental work to their fellow workers.Nowadays there is one eco-supporter or more in every HSY office and branch in Helsinki, Espoo and Vantaa. During the European Sustainable Development Week, HSY will raise awareness of eco-support among the staff. The focus is on making the eco-support model better known in the organization. In intranet HSY will share information on successful measures such as improvements of waste sorting and recycling or energy saving action. HSY will also share information on the ESDW in social media (Facebook, Twitter, Instagram).Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloitti ekotukitoiminnan vuonna 2014. Ekotukitoiminta on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikalla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa ja opastavat ja motivoivat työkavereitaan ympäristötyöhön. Tänä päivänä kaikissa HSY:n toimipisteissä on nimetty ekotukihenkilö. Kestävän kehityksen viikon aikana HSY viestii sisäisesti ekotukitoiminnasta ja tekee sitä entisestään tunnetummaksi. Kerromme intrassa ekotukitoiminnan onnistumisista esim. jätteiden lajittelun tai energiansäästön suhteen, ja viestimme viikon vietosta myös HSY:n some-kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use