Eco-educational picnic with workshops – “Explore the world of bees” in Brzozie

On June 1, 2019, the Górznieńsko-Lidzbarski Landscape Park together with the Brzoza Community Office organize “Eco-picnic – explore the world of bees”, with attractions for children and youth.

Information about the picnic:

On June 1, 2019, the Górznieńsko-Lidzbarski Landscape Park together with the Brzoza Community Office organize “Eco-picnic – explore the world of bees”, with attractions for children and youth. The picnic will take place in Brzoza in the “Aqua Park” from 10:00 to 13:00.

The program of the event includes, among others:

• Promotional and educational stand as well as nature workshops on bees, their role and significance for nature and human beings, diversity of species of bees and honey plants in Poland. As part of the workshop, a lecture, art classes, educational games and activities are planned;

• Construction of hotels for wild bees. Preparation of materials for cottages for wild bee species, built by children and adolescents;

• Meeting with the beekeeper – discussion of the beekeeper’s work, curiosities from the life of bees, how they overwinter and what bees feed on, how honey arises, presentation of beekeeping equipment and equipment, honey tasting;Informacje o pikniku:

Dnia 1 czerwca 2019 r., Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy wspólnie z Urzędem Gminy Brzozie organizuje "Eko-piknik - poznaj świat pszczół", z atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Piknik odbędzie się w Brzoziu w „Parku wodnym” w godzinach 10:00-13:00.

W programie imprezy przewidziano m.in.:

• Stoisko promocyjno-edukacyjne oraz warsztaty przyrodnicze na temat pszczół, ich roli oraz znaczeniu dla przyrody i człowieka, różnorodności gatunkowej pszczół i roślin miododajnych w Polsce. W ramach warsztatów zaplanowano prelekcję, zajęcia plastyczne, gry i zabawy edukacyjne;

• Budowę hoteli dla dzikich pszczół. Przygotowanie materiałów na domki dla gatunków pszczół dzikich, budowane przez dzieci i młodzież;

• Spotkanie z pszczelarzem – omówienie pracy pszczelarza, ciekawostki z życia pszczół, jak zimują i czym żywią się pszczoły, jak powstaje miód, prezentacja przyrządów i sprzętu pszczelarskich, degustacja miodów;

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use